Liên hệ


Công ty Cổ phần thương mại vận tải và chế biến hải sản Long Hải


 longhaisurimi999@gmail.com
 Thôn Tiền Phong - Xã Hải Bình - Huyện Tĩnh Gia - Tỉnh Thanh Hóa
 0373.615.811
 0916979396
 0373.616.575
 http://longhaiseafood.com.vn
* Bắt buộc điền

 • Liên hệ

  Công ty CPTM vận tải và chế biến hải sản Long Hải
  Địa chỉ: Thôn Tiền Phong, xã Hải Bình huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa
  Điện thoại: 0373.615.811
  Email: longhaisurimi999@gmail.com
  Website: longhaiseafood.com.vn
 • Uy tín là vàng – Chất lượng là thương hiệu

logo